Slovenské elektrárne, a.s.

„S podporou Carnetu sme vytvorili  multifunkčný systém rezervácií a prideľovanie služobných vozidiel, ktorý optimálne rieši všetky požiadavky na pracovné cesty 4.970 zamestnancov SE a.s., pričom došlo k optimalizácii fleetu o 42 vozidiel."

Ing. Roman Lackovič
Vedúci dopravy

Naši spokojní klienti