STREDNÉ A VÄČŠIE FIRMY

Hľadáte spoľahlivé a komplexné riešenie na správu väčšieho vozového parku?


TEMP

Zjednodušte firemnú administratívu

Bezhotovostné platby na širokej sieti čerpacích staníc a prepojenie dát so systémom monitoringu vozidiel umožňuje automatické vedenie knihy jázd, spracovanie cestovných príkazov vrátane medzinárodných a zjednodušenie administratívy. Vďaka kartám CCS dostanete raz mesačne jeden daňový doklad s detailným prehľadom nákladov, ktoré jednoducho prenesiete do vášho systému účtovníctva.

Viac o kartách CCS


TEMP

Optimalizujte náklady za pohonné hmoty

Vďaka evidencii čerpania paliva CCS kartou (či inou palivovou kartou) a prepojením s dátami zo systému Carnet je jednoduché porovnať skutočne natankované množstvo s množstvom, ktoré pribudlo v nádrži, a vyhodnotiť odchýlky.

Prezrite si demo zákazníckeho servisu CCS


TEMP

Majte dokonalý prehľad o správaní vodičov, strojov a zariadení

Porovnaním vodičov medzi sebou či vyhodnotením ich štýlu jazdy formou hodnotenia odchýlky od normovanej spotreby upozorňuje Carnet na neekonomické správanie. Vďaka lepšej kontrole ušetrí firma taktiež na nákladoch údržby a opotrebovaní vozidla.

Prezrite si demoverziu CCS Carnet


TEMP

Využívajte vozový park efektívne

Monitoring vozidiel CCS Carnet vám poskytne kompletné informácie o prevádzkových veličinách a činnosti obsluhy automobilu či stroja. Tak dokážete lepšie plánovať výkony, využívať techniku a optimalizovať procesy nasadzovania vozidiel a techniky do prevádzky.