Vodárenská Akciová Společnost, a. s.

Vďaka prepojeniu on-line systému CCS Carnet a palivových kariet máme neustály detailný prehľad nielen o prevádzkových nákladoch našich vozidiel. Po zavedení systému došlo k zefektívneniu využitia vozidiel.

Ing. Lubomír Gloc generálny riaditeľ

Naši spokojní klienti